Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bernagy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bernagy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bernagy verstrekt. Bernagy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
◊ voor- en achternaam
◊ adresgegevens
◊ telefoonnummer
◊ e-mailadres
◊ IP-adres

Waarom Bernagy gegevens nodig heeft
Bernagy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet te bereiken bent.
Daarnaast kan Bernagy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit een dienst.

Hoe lang Bernagy gegevens bewaart
Bernagy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Bernagy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Bernagy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Bernagy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar erna@bernagy.nl . Bernagy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Bernagy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bernagy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bernagy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bernagy op via erna@bernagy.nl . bernagy.nl is een website van Bernagy.

Bernagy is als volgt te bereiken
Postadres: Cuijkstraat 33, 6844 AL Arnhenm
Vestigingsadres: Cuijkstraat 33, 6844 AL Arnhem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67044859
Telefoon: 026 3890060
E-mailadres: erna@bernagy.nl