Welkom

Fijn dat je mijn site gevonden hebt! Graag nodig ik je uit om verder te kijken en te lezen.
Als je me een reactie of bericht wilt sturen, dan kan dat bij contact


LAATSTE NIEUWS

23september: Herfest. Midden in de stad bij een prachtige waterval die overging in een beekloop stonden we, na onze afstemming met witte salie, met onze voeten in het water. De Elementheersers waren uitgenodigd en Nehalennia was in ons midden. En nu stonden we in één van Haar wateren. In onze handen het blad dat symbool stond voor hetgeen we lieten varen…… We zagen hoe het over de rand van de waterval viel en bevestigend maakten we ons geluid dat hoorde bij dit loslaten. De drum ging door met de waterbeat. Lieve Godin, lieve Nehalennia, Vrouwe van alle wegen, we komen Je nu tegen, reis met ons mee, over land en over zee. In de leeggekomen plek van het loslaten was nu ruimte voor iets nieuws en we haalden het naar ons toe, ook weer met een geluid. Nog steeds met onze voeten in de waterloop ging we los op de drum. Ons geluid zwol aan en verdween in de stad. We voelden de opluchting en vrolijk kwamen we uit het water. Onder een machtige eik die ons droog hield ontstaken we ons vuur in de grote ketel en we verwelkomden het nieuwe en trokken het uit het warme, krachtige vuur en brachten het naar ons hart. Toen de ketel zweeg genoten we van de vredige stilte om ons heen. In een stevige regenbui waarin we Duir dankten dat hij geen druppel doorliet, begon Helena een mooie meditatie waarin we op ons blad wegzweefden, het avontuur tegemoet…… Heerlijk.
Later bedankten we de Elementheersers en terwijl de Godin met ons meereisde ging het richting buffet. Zelfgemaakte gerechten werden warm gemaakt en we gingen aan tafel in het sfeervolle huis van Helena. In de gezelligheid en warmte ging het aarden ons goed af en we vulden onze buikjes met voortreffelijk eten en drinken. Dank aan de Godin voor de overvloed die Ze ons schenkt voordat we weer naar binnen keren. Lieve Nehalennia, dankJewel dat we mogen oogsten en dankJewel dat Je met ons meereist in deze periode en ons beschermt op al onze reizen, ook die naar binnen. Tijdens het orakelen in de wateren van Haar schoot deelden we onze wensen en deden we ons best de tekens voor elkaar te duiden. Dank voor jullie mooie verhalen lieve ladies. Fijn dat jullie erbij waren, Claudia en Hilde. Dank aan iedereen voor het heerlijke eten en drinken en dank aan Helena voor het gastvrije welkom in je magische huis. Lieve vrouwen, het was een feest met jullie. Ga met vertrouwen de Herfsttijd in, keer naar binnen en heb jezelf lief. Weet je beschermd door Nehalennia want Zij reist met je mee.  Blessed Be !!! Liefs, X

31juli: Lughnasadh. Aardemoeder Nerthus huilde hard vandaag. Zelfs de koeien schuilden onder de bomen om Haar tranen niet te hoeven voelen. Toch gunde Ze ons een droog ritueel op Haar heuvel. In de cirkel lieten we alles van ons afglijden en kwamen we tot rust. De natte bodem voelde zacht onder mijn voeten. De Elementheersers werden uitgenodigd en de Godin kwam in ons midden, Wees welkom lieve Nerthus. We legden ons offer voor Haar neer en stonden stil bij het offer van Lugh. We zijn Hem dankbaar voor zijn ultieme offer en dachten ook aan ons eigen offer van het afgelopen jaar en knoopten dit in ons donkerbruine koordje. Ook het nog te verwachten offer werd erin gelust. Eén dag blijft het om onze pols geknoopt want morgen, precies op het moment dat de Maan van de Roos op Haar volst is en extra groot te zien is, gaan we het verbranden. En dan laten we het los. Vandaag dragen we nog de last van ons offer. In de meditatie zakten we de warme Aarde in en keken daar rond. Nerthus was in de Aarde bij ons als een fluisterende stem en stil namen we Haar woorden op. We kregen antwoord op onze vraag en later via het orakelen zou het antwoord uitgelegd en aangevuld worden. Dank lieve Godin, voor Je oogst en Je overvloed, Je warme en veilige armen die ons vasthouden en troost bieden. We zijn dankbaar voor alles wat Je ons geeft. Weer terug op de Aarde bleef Ze in ons midden en gingen de Elementheersers met ons mee. Nog even naar de prachtige grote oude Eik en daar zagen we hoog bovenin een windgongetje hangen, heel leuk. Er waren ook al veel, en vooral grote paddenstoelen te zien. Hoewel we van het heerlijke buitenzijn genoten, hadden we vooraf besloten ons buffet binnen te verorberen. Toen we weer in de auto zaten was het ook weer begonnen te regenen. Een wijs besluit dus! Eenmaal thuis kwam er steeds meer lekkers op tafel en bestond onze oogst uit heerlijke koude en warme gerechten met verschillende drankjes. Het was weer helemaal geweldig en we proefden de liefde die erin zat. Allemaal heel erg bedankt !!
Lekker voldaan en goed geaard werden na het natafelen de orakels tevoorschijn gehaald en begonnen we met een Maankaart. Vervolgens haalden we uit de planten en bomen de aanvullende antwoorden van Nerthus. Gezellig genoten we nog na en uiteindelijk kwam er na een reinigende smudge een eind aan deze fijne viering.
Lieve mooie ladies, het was fijn met jullie en ik bedank jullie voor jullie liefdevolle inbreng en jullie zijn. Glenna en Zulaia, dank voor jullie hulp bij het ritueel.
Morgen denken we aan elkaar bij ons Maanmoment !
Fijne Lughnasadh voor iedereen, geniet van deze tijd van oogst en overvloed en duik regelmatig de Aarde in om antwoorden te krijgen. Nerthus is bij je !!! Blessed Be en liefs van mij X

21juni: Midzomer ! In stilte door het bos naar de Bataafse wal waar de drums klinken. Je plek zoeken op het zonnewiel, met de kinderen binnen de cirkel. Het enige geluid komt van de drums. In de laatste minuut voor de Zonnewende slaan ze sneller ter ere van de Zon. Precies op het moment van de Wende stoppen ze en is het stil…….. Wij vóelen terwijl de Zon stilstaat en aan de terugreis begint. Dan gaat het ritueel door en de Elementheersers worden uitgenodigd in ons midden. In de aanroep van de Bataafse Godin Haeva wordt Zij bedankt voor de overvloed, voor de fijne energie van de Zon, voor de bescherming van de kinderen en het familieleven, voor het veilig houden van ons huis met het haardvuur als centrale plek van samenkomst. Wees welkom lieve Haeva !! De kinderen mogen een Midzomerpotje met kaarsje pakken en iedereen knipt een stukje uit het zonnewiel en bindt het om pols of enkel.
Het Midzomervuur is inmiddels ontstoken en alle spullen hebben een plaatsje gekregen. Offers worden op het altaartje gelegd en we verzamelen bij het prachtige buffet onder de grote boom. Na de uitleg wordt het buffet ontsloten en na het applaus voor de kinderen, mogen zij als eerste hun bordje vullen. De overvloed en heerlijkheid stroomt van het buffet af en met ronde buikjes kwamen de kinderen samen voor een Midzomerlegging. Zij kozen de hulp van één van de Elementheersers samen met Godin Haeva en kregen uitleg op hun kaarten van Rowena en mijzelf. Heel fijn om te doen met deze leuke kinderen.
Voor hen was het daarna tijd voor stokkenles. Bart nam het over en beloofde ze na de les een spannend verhaal over Bataven en wolfshonden.
De meeste vrouwen trokken zich nu terug in een kring voor een AUM-chant. Aansluitend kregen we een mooie passende meditatie van Helena. Heel fijn en rustig. Daarna weer een beetje aarden en tussendoor werd er nog lekker gesmikkeld van de lekkernijen. De zelfgemaakte gerechten zagen er fantastisch uit en je proefde de liefde die erin gestopt was. Veel dank aan iedereen !
In alle rust werden later de kruiden geoogst die nodig waren voor de nieuwe kruidenwis en het restant van het zonnewiel werd gebruikt voor de binding ervan. Een mooi symbooltje eraan en klaar. Bij kersverse hogepriesteres Glenna werd de nieuwe wis ingezegend voor een nieuw jaar huisbescherming en bij het branden van de oude in het Midzomervuur ging de energie over naar de verse wis. Een mooi gebruik waar kinderen nu ook aan meededen. Leuk om te zien.
In de gezelligheid van ons samenzijn gleed de tijd ongemerkt de avond in en keerden sommigen huiswaarts na een hartelijk afscheid. In de avondzon ontstond een nieuwe kring rond het vuur en werd er gezongen en gedrumd. Bart vertelde nogmaals het verhaal van de Bataven en de Romeinen en de komst van de wolfshonden. Die je overigens bij elke Volle Maan op de Bataafse wal kunt waarnemen als schaduwen bij de bomen in de maanverlichte nacht. Toch maar eens gaan kijken ! Een mooi vervolg op Ridder Karel zonder hoofd, Bart. Dankjewel !
Ook dankjewel aan William en assistenten als vuurmeesters en voor al het zware sjouwwerk. Dankjulliewel !
Ook nu waren er weer leuke bekende en nieuwe gasten. Fijn dat jullie er waren ! En dank aan alle kinderen die het feest zo levendig en vrolijk maken ! Cyrena en Rowena, dankjulliewel voor jullie hulp in het ritueel en bij de Midzomerlegging ! Een speciaal dankjewel aan Glenna en Helena voor hun hulp bij het organiseren, van tevoren en tijdens het feest en bij het ritueel. Dikke kus !!
Als vanzelf kwam er een eind aan deze heerlijke viering. De offers waren aan Haeva gegeven en we nemen Haar mee in ons hart in deze warme tijd van overvloed. De Elementheersers werden bedankt en keerden terug naar hun rijk. En als laatste strooide ik voer voor de dieren die de wal ’s nachts overnemen, met name de vos die ons vorig jaar kwam bezoeken. Heil en Vaarwel mooie geliefde plek !! Fijne Midzomer voor allemaal, geniet van deze tijd en bedenk dat Haeva vlakbij is, Blessed Be !!! Liefs X

30april: Beltane, heerlijk feest van lust en liefde… In een zonovergoten tuin werden we welkom geheten met een feestelijke drank. Het vuur werd ontstoken en na een fijne smudge en zegening stonden we in de rituele cirkel. Het buitenaltaar was prachtig gloedvol rood en vol met rode en witte bloemen. Op de windrichtingen werden de Elementheersers uitgenodigd en de heersende Godinnen Freya en Aphrodite waren zeer welkom in ons midden in een passende en enthousiaste aanroep. Blessed Be lieve Godin, dank voor Je liefde, Je passie, Je sensuele kant, Je uitbundigheid en Je overvloed. Wat heerlijk dat Je ons meeneemt op Je vleugels van liefde en kracht en ons laat genieten van Je natuurlijke pracht. Wees Welkom !!
De rode vrouwelijke en witte mannelijke sappen werden samengevoegd in een mooie kelk en vermengden zich in een mooie tekening. Later zouden ze geofferd worden aan de Aarde. We verbonden onszelf met onze energie in een rood en een wit lint en vulden dit met onze intentie van liefde en groei. Magisch doorgeknipt werden het persoonlijke stukjes waar we een knoop in legden en die we kunnen gebruiken als herinnering aan onze intentie. Bij moeilijke zaken kunnen we een beroep doen op de energetische eenheid ervan en zo kracht ervaren. In een mooie meditatie gingen we via een bos door een boomdeur naar de kruin, waar we gedragen werden door een zacht en stevig blad. Heerlijk en vrij op de wind. Heil Godin en Heil en vaarwel Elementheersers. Het werd tijd om de beentjes los te gooien en dat uitte zich in vuurspringen en dansen op muziek rond het vuur. De drum kwam er later nog bij en alle opgedane energie kwam lekker vrij in uitbundigheid en vrolijkheid. Wat een heerlijke middag, met veel rood en veel gezelligheid. Via de heerlijke soepen boven het vuur en in het gras ging het langzaam naar binnen waar het rode kleed volstond met lekkernijen. Een drankje erbij en genieten maar. Het was allemaal voortreffelijk. Tussendoor werd er geofferd aan de Godin en ik was blij Bernagie te ontdekken en legde daar mijn offer neer. Blessed Be.
We gleden de avond in en eten en drinken maakten plaats voor mooie orakels en een Beltane legging. Zinnige woorden werden gesproken en zo sloten we langzaam deze viering af. Leuk dat er nieuwe gasten en oude bekenden waren, wees welkom. Fijn dat Dana en Erwin hun tuin en huis weer wilden openstellen, heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid. Dank aan iedereen voor jullie inbreng en jullie sprankelende aanwezigheid, het was leuk met jullie. En een bijzonder dankwoord aan mijn geweldige heksen Helena en Zulaia die dit jaarfeest zo mooi en zinnig vorm hebben gegeven, ik ben trots op jullie XX. Happy Beltane allemaal, neem Freya mee in je hart van liefde en vraag jezelf regelmatig af: Wat zou Liefde doen?? Liefs en BeltaneBlessings !!!

20maart: Voorjaarsequinox, een binnenviering dit keer, in de laatste dag van de Donkere Maan. Mijn huis was er klaar voor, de kaarsen aangestoken en in de spirit van het Voorjaar werd alles klaargezet en opgebouwd. De buffettafel kwam vol te staan met prachtige gerechten en drankjes en de meegebrachte eieren met een boodschap kregen een plekje in het mandje temidden van al het lekkers. Offers voor Tanfana werden op het altaar geplaatst. Daarna was er rust en stonden we stil bij dit jaarfeest en wat het betekende op een dieper niveau. Wat Godin Tanfana eigenlijk voor ons doet in deze periode. De transformatiekracht die Ze meebrengt. Wat het voor ons kan betekenen…. De Elementheersers werden uitgenodigd om het jaarfeest met ons mee te vieren. Wierook voor het oosten, Vuur voor het zuiden, Water voor het westen en Zout voor het noorden. En Tanfana die heerst over het Voorjaar was meer dan welkom in ons midden. Lieve Godin in geel en groen, wees welkom en raak ons aan met Je kracht. We zien de pop in de vlinder transformeren, het ei in de jonge vogel. We zien de elementen verenigd in het ei. Alles wat Je aanraakt verandert in goud, mooie stralende Godin. Neem ons mee in dit verhaal lieve Tanfana en leer ons bewuster te kijken wat er om ons heen gebeurt en onze rol daarin zodat ook wij kunnen leren hoe te transformeren. Wees welkom Tanfana !!
Eenieder riep daarna het aspect van transformatie van de eigen Godin aan en de energie werd krachtiger. Glenna nam ons mee in een mooi meditatieverhaal en we gingen door de poort naar Haar wereld om uiteindelijk het gouden ei te ontvangen. De warme en krachtige stralen namen we in ons op voordat we terugliepen. Het begin van de transformatie….. Een toost was hier op zijn plaats en na de uitleg van alle gerechten werd het buffet ontsloten en gingen we er lekker voor zitten. Het smaakte, hoe kan het ook anders, weer super en we namen het er goed van. Met volle buikjes en gevulde kelkjes begonnen we aan de legging van de Voorjaarsequinox. De transformatiewens was de basis van deze legging en inzicht werd gebracht door de hulp van de vijf Elementen. In de tijd en de ruimte werden persoonlijke verhalen verteld. Met gezellig napraten sloten we uiteindelijk dit samenzijn af. Heil en Vaarwel aan de heersers van de Elementen terwijl we de Godin in ons hart meenemen in deze tijd. Iedereen koos een ei met een mooie boodschap en het offer voor Tanfana zou morgen met Nieuwe Maan een plek in de natuur krijgen. Lieve allemaal, dank voor jullie gezellige aanwezigheid en inbreng, jullie vertrouwen om persoonlijke verhalen te delen, jullie liefde en warmte in mijn huis. Glenna, dankjewel voor je prachtige meditatie en het mede organiseren van deze viering. Dikke knuffel X. Happy Voorjaarsequinox voor iedereen, voel Tanfana en transformeer mee, het is nú de tijd. Heil Tanfana !!!

31januari: Imbolc bij de Brigidabron……..We walk with the Goddess, the Goddess She walks with us…….en zo kwamen we weer aan bij onze geliefde bron. Glenna en Rowena leidden deze viering en richtten het altaar in, eenvoudig en mooi. We werden gesmudged en naar de bron in het lagere gedeelte geleid. Daar hoorden we wat Imbolc inhield en werden de Elementheersers en Brigida uitgenodigd om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Met een duidelijk hoorbare korte bries liet Brigida direct weten dat Ze er was. Wees Welkom lieve Godin. Wees welkom in Je maagdelijke, zuivere, pure vorm. Lieve Godin van smeedkunst, poëzie en heling, laat Je innerlijke vlam in ons stralen, inspireer ons en heel ons met Je Heilige wateren. We stonden rond de bron en drumden de Aarde wakker met alle vijf de Elementen. We zegenden onze meegebrachte sieraden en stenen in het heldere water en vulden onze flesjes met heling en kracht. We legden ons offer als dank voor Haar neer. Het was inmiddels al laat en donker. We bedankten de Elementheersers in stilte en de Godin ging met ons mee. Onze kaarsjes flakkerden vrolijk in de windlichtjes en Zij liep naast ons, een fijn gevoel. Onze autootjes brachten ons naar het warme, gezellige huis van Glenna. Het overvloedige buffet werd uitgestald en na een drankje stonden we eerst stil bij het bloembolletje dat symbool stond voor ons doel en nu tot ontwikkeling kon komen. We stopten onze liefde, warmte en groeikracht erin zodat het kan gaan groeien, groeien tot het krachtig genoeg is om naar buiten te treden. Blessed Be !!
De soep was inmiddels klaar en de laatste warme gerechten werden op de overvolle tafel gezet. Veel mensen staat voor veel eten en wat was het weer verrukkelijk. Genietend van drank en spijs en gezelligheid vulden alle buikjes zich. En na het hoofdmaal kwam iedereen tot rust voor de meditatie. We gingen terug naar de bron die nu magisch verlicht was en waar Brigida ons kennis liet maken met een blauw waterwezen. Het wezen kwam heling brengen, net als het water: intuïtief en zonder woorden. Dat kon op elke plek in al je lichamen zijn. De heling begon hier, met Imbolc in deze bron. Je moet er vanaf nu wel aandacht aan geven want alles wat aandacht krijgt zal groeien. In de omhelzing met het prachtige waterwezen kon je voelen hoe ze je ziel aanraakte en als vanzelf werd je helemaal warm van binnen. Het blauwe wezen bestond uit liefde en was de bewaakster van deze bron. Je kunt er altijd naar terugkeren en dat is fijn. De Godin bracht je weer terug met de woorden: “Ontvang dit geschenk van heling en besef dat je het waard bent, mijn kind.” Zachtjes kwamen we terug in de huiskamer met prachtige stenen…. Het buffet stond klaar met lekkere desserts en zo kon iedereen nog even aarden en napraten. De tijd vloog om en langzaam sloten we de viering af. Glenna en Rowena werden hartelijk bedankt voor het mooie vormgeven van dit jaarfeest, goed gedaan meiden!! En dank voor het openstellen van je warme huis Glenna, zeker voor zo’n grote groep. En dank aan iedereen die er was met vrolijkheid en gezelligheid en heerlijke gerechten. Een warm welkom aan onze gasten die fantastisch hebben meegedaan, dank en graag tot ziens. Dat iedereen Imbolc mag ervaren als een nieuw en zuiver begin dat zich zal ontvouwen gedurende het jaarwiel…. Wees gezegend, liefs van mij XXX

21 december: Voor onze Midwinterviering liepen we het bos in naar de buitentempel van Holda. Robuust en stil stond de tempel op ons te wachten. Het bord werd geplaatst en de windlichtjes neergezet. We begonnen met het schoonvegen van de vloer. Natte bladeren voegden zich bij het zachte bladerdek van het bos terwijl het keteltje op de stenen tempelvloer stond. We staken één voor één ons lichtje aan en gezegend met de vlier betraden we in de schemer de tempel. We waren klaar voor het ritueel. In een gesloten cirkel chantten we Haar naam, daarbij denkend aan de runenuitleg van Holda. Het geluid van onze stemmen klonk prachtig samen en de trilling vulde de hele tempel. De afsluitende rune van Haar naam symboliseert de heilige tempel en we reisden met Haar mee in Haar tempel, de diepte in. Donker en stilte… In ons midden ging het tempelvuur aan. Onze gedachten waren nu bij Holda, bij het zwart-witte gezicht van Hel en wat het betekende. Allemaal hadden we iets zwarts en iets wits meegenomen. Het zwarte, nog in de schaduw, wat nog vervolmaakt moet worden en naar het licht gebracht, ging het eerst het vuur in, bamm. Blessed Be! Het witte, wat ons een voldaan gevoel geeft, klaar en gezien, volgde het zwarte in de vlammen, bamm. Bekrachtigd met de drum zongen we voor Holda en voor het Midwintervuur. De klank van de drum resoneerde in de ruimte en met de aardebeat eerden we Holda en Haar wereld. Want Zij brengt de dolende zielen naar huis. En Zij bevestigt onze inwijdingsreis als we daar aan toe zijn. En Zij begeleidt ons op onze reis over water. Heil Holda !! Terwijl de vuurslangen omhoog kwamen wervelden wij er zachtjes omheen, nu en dan het vuur aanmoedigend met de drum. Pas toen alles verteerd was en de rust over ons heen viel, kwamen we terug óp de aarde en stonden we weer in de buitentempel in het bos. We bedankten Holda voor Haar aanwezigheid en liefdevolle begeleiding en we sloten gezamenlijk af. Heil Holda !!! Onze lichtjes dansten in het donker terwijl we door het bos trokken. Het ging richting herberg. Daar was het warm, knus en gezellig. Na het ritueel kwam de ontspanning en we werden verrast met een overheerlijke Midwintermaaltijd en een goed gevuld glas. De bediening werkte mee aan een fijne sfeer en ik bedank jullie allemaal voor jullie vrolijkheid, jullie humor en jullie liefdevolle zijn. Leuk dat we weer gasten hadden, wees welkom. Midwinter 2023 staat al gereserveerd bij de herberg, haha. Ik wens iedereen een fijne Midwintertijd toe, gevuld met magie en mooie dingen. Veel liefs van mij XXX wees gezegend.

31oktober: Samhain ! Altijd een bijzondere viering, donker, mooi en diepgaand. Dit keer niet een verhaal maar een aantal reacties, waarvoor mijn dank.

“Ik wil een klein stukje delen over de bijzondere ontmoeting die ik had tijdens de prachtige meditatie die Aurora voordroeg namens jou Cathain. Ik voelde de kleverige draden van het Web, ook zag ik dat het oneindig groot was. Ana en Baduhenna, mooi in het zwart gekleed zag ik ook duidelijk voor mij. Maar toen…..ik hoorde in de verte het geluid van een doedelzak. Toen het geluid eenmaal dichterbij kwam zag ik een man. Hij had halflang golvend haar tot net boven zijn schouders. Prachtig oranje van kleur. Hij droeg een rode kilt en daaronder witte kousen en een Schots ruithemd. Daarover een Schotse ruitjas met een zilveren speld. Op zijn hoofd een soort van baret met ook een klein zilveren speldje. Hij stelde zich voor als Richard George MacClan. Hij was mijn overgrootvader. Mijn opa’s tweede voornaam is ook Richard en onze zoon heet ook Richard. De boodschap die hij mij gaf heeft me ontroerd. Heel bijzonder allemaal en zeker om mijn overgrootvader van de clan te hebben ontmoet. Het thema Leer van het Verleden, Leef in het Heden en Kijk naar de Toekomst liep er als een duidelijke rode draad doorheen. Ook de ontmoeting met Ana en Baduhenna vond ik bijzonder…..in de kleur van Samhain.”
Zwarte Magica

“Zondagavond hadden we de viering Samhain. Nadat we elkaar allemaal een warm weerzien gegeven hadden en ons weer overheerlijke buffet neergezet hadden, begonnen we het ritueel. Eerst werden we gesmudged, daarna de elementen erbij gevraagd  en tevens onze geliefde Godinnen toegesproken. Onze drie houtjes van Verleden, Heden en Toekomst in het vuur gedaan, de vuursalamanders waren overduidelijk aanwezig. Na het sluiten van ons ritueel zijn we naar binnen gegaan. Binnen kregen we, een voor mij hele mooie emotionele meditatie, want tijdens de meditatie rolde er een traan uit één oog en ik had echt het gevoel verbonden te zijn met mijn voorouders. En sterk het gevoel dat wat ik geschreven had voor het nieuwe jaar (toekomst) door deze geweldige man bevestigd werd. Na deze fantastische meditatie hebben we met z’n allen heerlijk gegeten en gedronken, en na dit lekkere feestmaal buiten gedrumd en gezongen, en daarna georakeld met elkaar. Ook daar werd bevestigd wat ik door de vuursalamanders heb laten opeten. Het was een geweldige viering met alleen maar geweldige lieve heksen bij elkaar ik heb ontzettend genoten. Alleen misten we je allemaal lieve Cathain, in onze gedachten was je er wel bij! Blessed be.”
Cyrena

“De Godin omarmde mij zodra ik aankwam bij Dana. Veel te laat na 2,5 uur in de file, was ik precies op tijd voor de aanvang van de ceremonie. Glenna smudgte ons met heilig hout en de wens voor Samhain.
Mijn eerste kennismaking met heksen was ooit met Samhain. Ik weet nog hoe vreselijk ik onder de indruk was van de kring met heksen, zwijgend, in zwart, in de zwarte nacht. Dat gebeurde nu weer. De kring met zwijgende heksen rondom het vuur, die in totale harmonie zich draaiden en richtten naar de vier windrichtingen waar de Elementheersers en de Godinnen werden uitgenodigd bij ons feest. Het was adembenemend.
Onmiddellijk viel de vermoeidheid van de dag van mij af en voelde ik mij één met de overige heksen in dit eeuwenoude ritueel. De krachtige stem van eenieder die zei: “Vuur, verbrand/verwarm/verlicht…” was zo ongelofelijk prachtig. Als een harteklop. Een harteklop tussen gelijkgestemden. Zonder afgunst, irritatie of boosheid op elkaar.
Voorwaar een voorrecht om deel uit te mogen maken van deze groep, al is het soms wat (te) veel op afstand, de verbinding blijft. Blessed be, lieve zusters.”
Aurora

Rest mij nog gastvrouw Dana te bedanken voor haar warme welkom en lady of ceremony Helena die de avond zo goed geleid heeft. Leuk dat er gasten waren. Glenna, dank je voor je smudge en je energieke drumsessie. Erwin bedankt voor je foto’s en Aurora bedank ik voor de foto’s en video’s en de meditatievoordracht.
Geniet van deze donkere Samhaintijd mensen en keer met Haar naar binnen. Blessed Be !!!

Healingbericht van Bart
Ik ben Bart (de vriend van Susan), de meesten van jullie ken ik van de Jaarfeesten. Naast mijn gewone werk ben ik Healer en Reader. Bij instituut Itaka heb ik de driejarige opleiding “Intuïtieve Ontwikkeling” gevolgd. Daarnaast heb ik de Facebookpagina “Paranormaal is heel normaal”. Word gerust lid als je wilt!
Mijn specialiteit is het readen van foto’s en voorwerpen en het healen en readen van aura’s en chakra’s. Ik doe dit op afstand. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.
Mijn uitgangspunt is dat energie moet stromen en dat je je gaven in dient te zetten om anderen te helpen. Daarom wil ik graag mijn gaven inzetten voor jullie, tegen een vrijwillige bijdrage, in de vorm van geld of wat anders.
Wanneer je ergens een vraag over hebt of een behoefte voelt kun je mij benaderen via bartsteenkamer@hotmail.com. Ik zal dan contact met je opnemen om je vraag te bespreken.
Hartelijke groet van Bart