Visie en Missie

Mijn visie
Ik zie een wereld waarin mensen zich vrij voelen eigen keuzes te maken. Dat mensen de consumptiemaatschappij loslaten en leven volgens hun eigen ritme, in verbinding met de natuur en de seizoenen.

Mijn missie
Het is mijn missie om elke vrouw te helpen te leven volgens het ritme van haar eigen cyclus.